Disclaimer

Disclaimer voor www.juwelierbakker.nl
Roel Bakker Juwelier V.OF. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Roel en Sandra Bakker Juwelier, verleent u hierbij toegang tot www.juwelierbakker.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Roel en Sandra Bakker Juwelier behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Roel en Sandra Bakker Juwelier spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Roel en Sandra Bakker Juwelier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Roel en Sandra Bakker Juwelier nimmer verantwoordelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Roel en Sandra Bakker Juwelier.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Roel en Sandra Bakker Juwelier, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.